Description

Pasta Rada GmbH எமது உணவகத்தில் முக்கியமாக இத்தாலிய உணவுவகைகள்(Pasta)உடனுக்குடன் செய்து தரப்படும்.

55இருக்கைகள் கொண்ட எமது உணவகத்தில் உங்கள்வைபவங்ளை கொண்டாடுவதற்கான ஒழங்குகள் செய்துதரப்படும்.
(
விரும்பிய உணவுவகைகள் உட்பட)

Restaurant : Pasta Rada
Rütschistrasse 29
8037 Zürich
Tel: 044 350 00 33
Mob: 079 226 86 69

Add Review & Rate

Be the first to review “Pasta Rada GmbH”

Quality
Location
Service
Price