Description

விக்கம் வாழ் சைவ மக்களுக்கு ஓர் கோயில் வேண்டும் என்றும் அது ஒரு முருகன் கோயிலாக அமைய வேண்டும் என்று தீர்மானிக்கப்பட்டு அமையப் பெற்ற கோயில் உச்சி முருகன் கோயில்.

Photos

Add Review & Rate

Be the first to review “Uchi Murugan Kovil”

Quality
Location
Service
Price